ADVENTI GONDOLATOK '2015

 

November 29. November 30. December 1. December 2. December 3. December 4.
December 5. December 6. December 7. December 8. December 9. December 10.
December 11. December 12. December 13. December 14. December 15. December 16.
December 17. December 18. December 19. December 20. December 21. December 22.
December 23. December 24. December 25. December 26.    

 

 


Az idei advent, 2015. december

 

Újra Advent

Az elő karácsonyra a mennyei Atya készített szállást, a
barlangot, a születendő Fiának. Az idei karácsonyra mi
készítsünk neki kedves otthont.
Az otthon első tulajdonsága legyen a tisztaság. Minden
tékozló fiút haza vár, az irgalmasság rendkívüli jubileumi
évében a mennyei Atya! Örökségének minden kincsét eldorbézolta
az evangéliumi ifjú. Már ruhája is rongyos, átitatva a disznók
bűzével. Eszébe jut az irgalmas apja. Haza indul. A
fogadtatás: fürdő, tiszta ruha, gyűrű, lakoma, megbocsátás. A
"halott fiú" feltámadt. Vajon a mi lelkünk tiszta-e? A
megszentelő kegyelembe öltözött-e? Mocskos bűneink, Istenhez
nem méltó tetteink, szavaink, gondolataink, mulasztásaink
disznó bűze nem csúfítja el lelkünk otthonát, ahova érkezni
akar Testvérünk az Isten Fia? Az irgalmas Isten vár a
bűnbocsánat szentségében. Olyan kedves Jézusnak a tiszta
"szoba" illata, a hozzá méltó otthon. De most ne csak egy
szokványos "rutin" gyónás legyen, hanem egy igazi
nagytakarítás, ahol a régen rejtett szemeteket is kidobjuk.
Az otthon másik fontos tulajdonsága, hogy a téli hidegben
kellemes meleg legyen. Karácsonyra szokták mondani, hogy a
szeretet ünnepe. És mégis oly sok veszekedés, harag,
bosszantás és bosszankodás napja szokott lenni sok helyen.
Ajándék, megszokásból, lehetőleg a legolcsóbb, vagy legalábbis
annyit érjen, amennyit a másik fog adni. Fénylő fa és hideg
szívek. Ez a "ház" nem lehet otthona a betérni vágyó Betlehemi
Gyermeknek. Feledni kell a megbántásnak vélt szavakat,
jóvátenni kell a mi darabosságainkat. Kicsi és nagy, idős vagy
fiatal lakásunkban szívünk melegét kapja! Szóban, ajándékban,
figyelmességben, türelemben. De ha már a falak kihűltek előbb,
nem elég csak karácsonyeste begyújtani. Az előző hetek hidegét
fogják sugározni. Mind a négy héten át kell a szeretet
melegével otthont teremteni. Jó, ha nem csak lakásunkat
fűtjük, mondják, hogy épp ezen az ünnepen van a legtöbb
öngyilkos, mert a hideg világban nem kapnak kis meleget. Olyan
jó lenne a mi szeretet-fűtésünkkel rájuk is gondolni. Hiszen
az evangéliumban olvassuk Jézus szavait: Bármit tesztek egynek
az emberek közül, nekem teszitek.
Végül a Jézusnak készített otthon nem lehet éppen Jézust
nélkülöző. Szentáldozásunkkal hozzuk haza, imáinkkal mutassuk,
tudjuk, hogy itt van. Köszöntsük, becézzük. Mária szeretetét
próbáljuk utánozni, hogy igazi Karácsonya legyen Neki is,
nekünk is.
Az irgalmasság évében, legyünk valóban irgalmasok. Így lesz
szép az ünnepünk.

Gyulay Endre


November 29. Advent 1. vasárnapja

 

Jer 33,14–16; Zs 24; 1Tessz 3,12–4,2; Lk 21,25–28.34–36

Abban az időben kisarjasztom Dávid igaz sarjadékát.

"Ki mehet fel az Úr hegyére? Ki állhat meg az ő szent 
helyén?" – kérdezi a zsoltáros. Advent kezdetén még nehéz 
felemelkedni és azt mondani: Igen, azt hiszem, én méltó vagyok 
erre. De ez a négyhetes várakozás éppen arról szól, hogy 
napról napra közelebb kerüljünk Jézushoz – hogy imáinkkal és 
jótetteinkkel, lemondásainkkal és felajánlásainkkal, 
megtisztulva és megerősödve mind jobban megérezzük azt az 
isteni kegyelmet, amelyet a közénk születő istengyermek hoz el 
a világra. 
Most, Advent elején még nehéz átéreznünk annak a csendes 
éjnek a csodáját, ahová tartunk készületünk során. Eltéríti 
gondolatainkat, túlkiabálja a belső hangot a csillogó és zajos 
világ, ami a vásárlás ünnepére készül egy hónapon át. Túl 
tudunk-e látni a fényfüzéreken a bölcső felett álló csillagig? 
Meghalljuk-e a hangos vásári zene mögött az újszülött gyermek 
csendes szuszogását?
Nem könnyű feladat, de fel lehet készülni rá – talán erről 
is szól az adventi idő. 

(2006)

<< Vissza a lap tetejére


November 30. Hétfő

SZENT ANDRÁS APOSTOL (ünnep)


Róm 10,9–18; Zs 18a; Mt 4,18–22

A hit hallásból ered, a hallás pedig Krisztus igéjéből.

Azt hallottam a szomszédról, hogy mindig átveri az 
ügyfeleket, akik nála készíttetik el az asztalukat. A másik 
szomszéd meg panaszkodik, hogy nem lehet senkiben manapság 
megbízni, mert mindenki csak a saját hasznát keresi. Uram 
mennyi lényegtelen dologra figyelünk, s ami igazán fontos 
arról nem beszélünk. Miért csak a rosszat szeretjük elhinni? 
Miért csak a rosszat szeretjük tovább adni? Miért csak a rossz 
érdekel bennünket? A híradások is a rossz eseményeket tekintik 
igazi hírértéknek. 
Itt van végre az idő, hogy a jó hír mindenkit elérjen: 
megszületik a Megváltó, aki a rossz hír kényszerétől is 
megváltja az embereket. 
(2004)

<< Vissza a lap tetejére


December 1. Kedd

 

Iz 11,1–10; Zs 71; Lk 10,21–24

Az Úr Lelke nyugszik rajta.

Legyen kívánnivalód. E nélkül boldogságodban is 
szerencsétlen leszel. A test lélegzik, a lélek vágyakozik. Ha 
mindent megkapnál, kiábrándulnál a már megszerzettből, és még 
többre áhítanál. Mert kell a léleknek, akár az értelemnek, egy 
kis megszerezni való, ami élteti a vágyat és a reményt. A 
boldogság csömöre halálos.
Az igazi boldogság éltet és reméltet. Amikor kiégnek a 
vágyak, velük pusztul a boldogság ígérete is. Aki már nem 
remél, aki már nem kíván, annak félnivalója is akad. 
Boldogtalan boldogság az övé. Ahol a vágy végződik, ott 
kezdődik a félelem. 
(2003)

<< Vissza a lap tetejére


December 2. Szerda

 Iz 25,6–10a; Zs 22; Mt 15,29–37

Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!

Szeretem az életet. Sokat csavargok, játszok, sportolok, 
beszélgetek, dolgozom, tanulok, figyelek, elmélkedek. Megnézek 
jó filmeket. 
Várom a csendes estéket, a hófödte tájat, a pirospozsgás 
vidám arcokat, a nagy csúszásokat. 
De legjobban Téged várlak Uram. Téged, hogy ne csak a külső 
világomban teremthessem meg a békét és a harmóniát. Szüless 
meg bennem, s akkor békesség tölt el! Szüless meg bennem, hogy 
másoknak is adhassak békét! Szüless meg újra és újra a világba 
hisz nagy szükség van a Te békédre, örömödre. 
(2004)

<< Vissza a lap tetejére


December 3. Csütörtök

XAVÉRI SZENT FERENC


Iz 26,1–6; Zs 117; Mt 7,21.24–27

Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre.

Hallgatni Isten szavát az egy dolog. Tudni a jót, más, mint 
tenni!
Jézus keményen fogalmaz. Csak az megy be Isten országába, 
aki megteszi Isten akaratát!
Mi Isten országa?
Egy távoli valóság, ahova egyszer majd eljutunk talán?
Vagy egy Istennel való személyes kapcsolat, amely már itt a 
földön élhető?
Keresem-e erre a válaszokat mindennapi életemben?
Megkérdezem-e magamtól, hogy mi Isten akarata az életemmel?
Megkérdezem-e Istentől mindennap, hogy mit akarsz, Atyám mit 
tegyek ma és hogyan?
Van-e időm figyelni a válaszokra?
Ha igen honnan veszem az erőt, bölcsességet, hogy az életem 
tettei a teljes belső szabadságra és belső békére vezessenek?
Hiszem-e, hogy Isten nem hagyott magunkra, hanem ma is küld 
prófétákat, akik segítenek értelmezni korunk problémáit, 
kihívásait és általuk vezet?
(2012)

<< Vissza a lap tetejére


December 4. Péntek

Iz 29,17–24; Zs 26; Mt 9,27–31

Azon a napon a vakok szemei látni fognak.

Minden lehetséges annak, aki hisz! Életünk eseményei 
lehetnek szépek, jók, boldogok, felemelőek, de sokszor a 
nehézségekkel kell megküzdenünk, akár önmagunkat is le kell 
győznünk. Nem könnyű feladat. A küzdelem egyre közelebb vihet 
Isten felé. Az én hozzáállásomtól függ, mit látok életem 
eseményei mögött. Hiszem-e, hogy az Isten meg tudja szentelni 
a szenvedéseimet is? Oda tudom adni neki a nehézséget, amiben 
épp vagyok? Észreveszem-e, hogy Isten a tenyerén hordoz? 
Ma minden eddiginél inkább kell kérnünk imánkban a 
világosságot, hogy megismerjük Isten akaratát; a szeretetet, 
hogy elfogadjuk azt; és a módot arra, hogy beteljesítsük.

Még vak vagyok Uram szereteted és a mennyei dolgok számára. 
Nyisd ki szememet, gyógyítsd meg vakságomat! Adj hívő és 
látó szívet!
(2012)

<< Vissza a lap tetejére


December 5. Szombat

 

 Iz 30,18–21.23-26; Zs 146; Mt 9,35–10,1.6–8

Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz.

Isten a Mindenható, kinek határtalan jósága magában foglalja 
a kegyelem gyakorlását is. Mivel a halandó ember gyarló és 
akaratlanul is bűnöket követ el, szüksége van eme mentsvárra, 
amelynek legnagyobb szolgáltatója maga az Isten. Ám nem csupán 
Ő gyakorolhatja ezt a kiváltságot, isteni kegyelmén keresztül 
mindannyiunkat feljogosít arra, hogy tovább adományozzuk és 
megajándékozzuk embertársainkat a szeretet ezen formájával.
Hagyatkozzunk hát az Úrra és az ő kegyelmére. Ha nem veszi 
le rólunk a bajokat, segítséget nyújt azok elhordozására.
Erőt kell keresnünk magunkban ahhoz, hogy mindenkor 
bizalommal merjünk kérni és irgalmában bízni!
(2006)

 

<< Vissza a lap tetejére


December 6. Vasárnap. Advent 2. vasárnapja

 

Bar 5,1–9; Zs 125; Fil 1,4–6.8–11; Lk 3,1–6

A boldogság titka

Az emberi boldogság titkait kutattam, s a következőkre 
leltem: A titok nem a pénzben rejlik, nem a vagyonban, nem a 
luxusban, nem a semmittevésben, nem az üzletkötésben, nem a 
teljesítményben, sem az élvezetben.
A boldog emberek titkára mindig a biztonságérzetben, a kis 
dolgok fölötti spontán örömben és a nagy egyszerűségben 
találtam.
Mindig is csodáltam: a boldog emberekből mennyire hiányzik a 
mohó vágy. Soha nem láttam egyiket sem nyugtalannak, 
hajszoltnak, idegesnek, soha nem voltak fennhéjazók. És a 
dolgokat rendszerint kellő humorral vették tudomásul. 
(2003)

 

<< Vissza a lap tetejére


December 7. Hétfő

 SZENT AMBRUS
 

Iz 35,1–10; Zs 84; Lk 5,17–26

Maga az Isten jön, és megszabadít minket.

Sokszor jár a fejünkben, hogy milyen jó lenne, ha valaki 
megszabadítana minket. De azon elgondolkodtunk-e már, vajon 
mitől is kell minket megszabadítani. Mi vagy ki az, ami vagy 
aki rabságban tart minket, lelkünket?
Magányos vagyok, szegény, teljesen felőröl a mindennapok 
taposómalma – közben nagy elnyomottatásomban nincs időm és 
energiám, hogy megfogjam a szabadító felém nyújtott kezét.
Vajon nem én vagyok-e az, akit az Úr valakinek a 
megszabadítására küldött, csak teljesen elvakít az önsajnálat, 
hogy észrevegyem?
(2006)

<< Vissza a lap tetejére


December 8. Kedd

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
 

Ter 3,9–15.20; Zs 97; Ef 1,3–6.11–12; Lk 1,26–38

Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt.

Az angyal meglátogatja Máriát. Ebben a találkozásban 
megismerjük az Atyát. Az angyal "ne félj" szavaiban ott van az 
Ő biztatása, és biztonsága. De az Atya szeretete több mint 
"otthon-melegség". Szeretete kibontakozásra hívó: kiválasztott 
vagy. Mária az Isten befogadására és a világnak való átadására 
küldetett. Mária modellje minden Istennel való találkozásnak a 
Szentlélekben. Ugyanakkor modellje annak is, hogy ha az ember 
hagyná Istent működni életében, akkor mivé tudná tenni. 
Ma vessünk egy pillantást életünk azoknak pontjaira amikor 
hagytuk Istent működni... Kísérte-e ezeket valamiféle derű, a 
nehézségek ellenére is megmaradó szabadság, szeretetből fakadó 
megelégedettség? 
(2004)

 

<< Vissza a lap tetejére


December 9. Szerda

Iz 40,25–31; Zs 102; Mt 11,28–30

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul.

"De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak,
szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak, és nem lankadnak el,
járnak, és nem fáradnak el." (Iz 40,31)

Hányszor érezzük magunkat fáradtnak, elcsüggedtnek, 
szerencsétlennek. Ilyenkor persze sűrűn emlegetjük a jó 
Istent, de arra még gondolni se merünk, hogy segítségét 
kérjük. Pedig amint ezt az izajási idézet és Jézus szavai 
megerősítik, aki az Úrra bízza gondjait, az, ha el is fárad, 
könnyebben viseli el a nehézségeket. Isten ugyanis segít a 
teher hordozásában, mert azt szeretné, ha szabadon 
szállhatnánk, mint a madarak és nem a gondok béklyója kötne le 
minket.
Amikor úgy érezzük, hogy itt már Isten sem segíthet, 
forduljunk hozzá bizalommal, mert neki semmi sem lehetetlen és 
gondoljunk arra, hogy szeretetből emberré lett értünk, s Őt 
sem kerülte el a szenvedés, amelyben oly nagy bizalommal 
tudott lenni az Atya iránt.
Hálát adunk neked, Urunk, hogy nemcsak örömeink, de 
nehézségeink részese is akarsz lenni. Kérünk, add, hogy sohase 
feledkezzünk el szeretetedről és arról, hogy Te mindig kész 
vagy segíteni a hozzád fordulónak!
(2006)

<< Vissza a lap tetejére


December 10. Csütörtök

 

Iz 41,13–20; Zs 144,1–13; Mt 11,11–15

Én megsegítelek – így szól az Úr, a te megváltód.

"Ne félj, én megsegítelek!... Én megsegítelek." – 
mondja az Úr. 
"Ne félj!" – hányszor és hányszor elhangzik ez a Bibliában 
az Úr szájából. Ha ilyen sokszor mondja, akkor bizonyára nagy 
szükségünk van rá. Arra is, hogy merjük bevallani a 
félelmeinket, és arra is, hogy az Úr megszabadítson bennünket 
ezektől a félelmektől. 
Az ószövetségi zsidók az Urat szabadító Istenként ismerték 
meg, aki kiszabadította őket az egyiptomiak fogságából, 
bevezette őket a tejjel-mézzel folyó Kánaánba. És bármilyen 
kis féreg volt is Jákob, mert ellopta testvére, Ézsau 
elsőszülöttségi jogát, mégis ő lett Izrael atyja, mert tudott 
hinni abban, hogy a vétek nem örök, hogy létezik megbocsátás, 
a bűntől való szabadítás az Úr által, aki a legkisebb féregre, 
a legapróbb bogárra is kedves szemmel tud nézni. 
(2007)

<< Vissza a lap tetejére


December 11. Péntek

Iz 48,17–19; Zs 1; Mt 11,16–19

Bárcsak figyeltél volna parancsaimra! 

Isten a mi Tanítónk és Mennyei Atyánk, vezetni akar az 
utunkon, segíteni akar nekünk, fogni a kezünk, amikor nehéz. 
Áldását akarja adni ránk, boldognak szeretne látni minket. 
Olyannak, "mint a folyóvíz mellé ültetett fa". Talán néha 
mégsem vagyunk azok? Talán nem figyelünk eléggé rá, nem 
hallgattunk a szavára? Hiába beszél talán fontos dolgokról, 
mintha meg sem hallanánk.
Isten azonban türelmes. Bár sok a lemaradásunk, soha nem 
késő hozzá fordulni. Isten békességet ígér. Nem akarja, hogy 
elkeseredj, hanem vár Rád is. Csak figyelj oda Rá, hallgasd 
Őt, fogadd meg a szavát!
(2010)


 <<Vissza a lap tetejére


December 12. Szombat

 

Sir 48,1–4.9–11; Zs 79; Mt 17,10–13

Illés ismét eljön.

Isten Illés próféta által vitte véghez nagy csodáit, olyan 
korban amikor mindenki elhagyta az igaz hitet és bálványokat 
imádott. A prófétákat üldözték és szavaikat semmibe vették, 
mégis boldogok voltak, hogy az Úr szavát hirdethetik a nagy 
megpróbáltatások között is. Jézus eljött, hogy Illés és a 
többi próféta szavát beteljesítse, igazzá tegye az emberek 
előtt, hogy örök példaként szolgáljanak minden nemzedéknek. Ő 
teszi hitelessé a mi prófétaságunkat is az evangélium 
hirdetésében, amikor Isten szeretetéről teszünk tanúságot. 
Legyen a mi életünk célja is, hogy szeretetünk által 
vezérelt jótettekkel gyertyaként világítsunk napjainkban. 
(2006)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 13. Vasárnap. Advent 3. vasárnapja

 

Szof 3,14–18a; Iz 12,2–6; Fil 4,4–7; Lk 3,10–18

Veled van Istened, boldogan örül neked, megújít szeretetével.

Az emberek alig tudják, mit jelentenek ezek a szavak: test, 
lélek, értelem. A test érez, a lélek lát, az értelem 
gondolkodik. De a jó embereknek van még néhány tulajdona: a 
szelíd nyugalom, az illendő alázat, a derű és az igazságos 
cselekedet.
Érez, ha érezni, és lát, ha látni kell, gondolkodik, ha 
értelmét teszi próbára az élet, de bölcs megnyugvással 
fogadja, ami a sors rendeléséből neki jutott. Semmi nem 
nyugtalanítja, beszédében igaz- mondó, cselekedeteiben 
igazságos. Mikor a világ félreérti, ő akkor is derűsen él, nem 
neheztel senkire, és nem tér le arról az ösvényről, amely az 
élet céljához, az igazi boldogsághoz vezet...
Mint ahogy az orvosok kéznél tartják a műtéthez szükséges 
eszközeiket, úgy te is mindig tartsd kezed ügyében isteni és 
emberi tulajdonságaidat. Mindenben – még a legcsekélyebb 
dologban is – úgy járj el, hogy ne feledd: a kettő 
kapcsolatban áll egymással. Mert semmi emberi dolgot nem 
intézhetsz el jól, hogy nem hivatkoznál az istenire.
(2003)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 14. Hétfő

KERESZTES SZENT JÁNOS


Szám 24,2–7.15–17a; Zs 24; Mt 21,23–27

Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből.

"Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a 
szemnek láthatatlan." (Antoine de Saint-Exupéry)

Add meg Uram a "szívvel látás" kegyelmét. Ne bizonyítékokat 
keressek. Ne értékeljek. Lássam meg az emberekben a jót. Hogy 
benned higgyek, bennük is hinnem kell. Hadd ismerjek most 
adventben a körülöttem rejlő jóban Terád.
Egyetlen önigazolásod a szereteted. Hadd legyen nekem ez – s 
ne csak tőled, de másoktól is – mindig elég.
(2010)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 15. Kedd

 

Szof 3,1–2.9–13; Zs 33; Mt 21,28–32

A szegény és nincstelen nép az Úr nevében keres oltalmat.

Legyen bármennyi vagyon, öröm és hírnév, ha az ember nem 
Istent keresi minden tettével és nem Tőle kéri az igazi 
boldogságot, akkor nincstelen. Az Úr nélkül mindenki 
földönfutó, de vele mindent legyőzhetünk. Fia, Jézus Krisztus 
által a világ újra meg újra visszatérhet az Atyához. 
De vajon hiszünk-e neki igazán? Vagy elmaradunk a vámosok és 
cédák mögött, akik tudták követni Őt? Adventben kérjük, hogy 
őszintén és gyermeki bizalommal tudjuk járni azt az utat, ami 
által oltalmat találhatunk a világ minden gonoszsága ellen.
(2005)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 16. Szerda

 

Iz 45,6b–8.18.21b–25; Zs 84; Lk 7,18b–23

Harmatozzatok, egek a magasból, hulljon igazság a fellegekből.

Megyek az úton, lassan ballagok hazafelé. Jóleső fáradság 
bizsereg ereimben. Arcomat fújja a hideg téli szél. A kutyák 
megugatják sötét alakom, a házakból kiszűrődik egy kis fény. 
Minden olyan egyszerű most, minden olyan csendes bennem. 
Rád gondolok Uram, a gyermeki őszinte boldogságra. Gondolok 
a fenyőfa illatára, a csillagfények varázsára. Jólesik a 
vágyakozás. Jólesik a belső nyugalom.
(2004)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 17. Csütörtök

 

Ter 49,2.8–10; Zs 71; Mt 1,1–17

Nem távozott el Júdából a jogar.

"Drága Jézusom, olyan csodálatos vagy, hogy eljöttél közénk. 
Vállaltál értünk minden nehézséget – szegénységet, betegséget, 
fájdalmat, szenvedést, kiszolgáltatottságot.
Gyámoltalan gyermekként vállaltad a földi életet, rábízva 
önmagad szüleid szeretetére. Részesülni akartál 
emberségünkből, hogy mi még közelebb érezhessünk magunkhoz 
Téged. 
Add, hogy most, Karácsony közeledtével, még inkább érezzük 
közelségedet, hogy felismerjük mennyire szeretsz minket!
Adj nekünk engedelmes szívet, hogy törvényeinket megtartva 
méltók lehessünk Hozzád, és a Te utadat járva megérezzük azt a 
kiegyensúlyozottságot és örömet, ami boldoggá teszi a Benned 
megélt mindennapokat. Ámen."
(2008)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 18. Péntek

 

Jer 23,5–8; Zs 71; Mt 1,18–24

Igaz sarjat támasztok Dávidnak.

Mekkora bátorság, hit és Ráhagyatkozás volt Józsefben, hogy 
vállalta a feladatot, amit Istentől kapott. Vállalta Máriát 
(az emberek előtt is) és a gyermeki Jézust.
Vajon én vállalom-e a feladatot, amit kaptam? Vigyázok arra 
az ajándékra, melyet kegyelemként hordozok? A napjaim 
tanúságot tesznek arról, hogy "Él az Úr"? ...s hogy én mindent 
Neki köszönhetek! 
(2007)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 19. Szombat

 

Bír 13,2–7.24–25a; Zs 70; Lk 1,5–25

Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne.

Az életünkben nemcsak a növekedést, hanem fejlődést is 
természetesnek kell venni. Azonban sokunkban a fejlődés csak a 
szellemi erőfeszítéseknél kerül elő, mert a lelket nem tartjuk 
fontosnak. Pedig lélek nélkül a test és a szellem fejlődése 
csak öncélú lehet, hiszen az ember célja a földi dolgoknál így 
megreked. 
A lélek teszi az élet napjait ünneppé, magasztossá, 
elevenné, s így nem az ösztönös, gépies, törtető pillanatokat 
élem át. Adventi időben ez különösen fontos szempont, hogy az 
Úr működni kezdjen bennünk.
(2003)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 20. Vasárnap. Advent 4. vasárnapja

 

Mik 5,1–4; Zs 79; Zsid 10,5–10; Lk 1,39–45

Betlehem, belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen.

"Velünk az Isten!"
"Velünk az Isten!"

...mert fölvállalta esendő emberségünket
...mert Belőle táplálkozhatunk mindennap
...mert hűséges, és önmagát nem tagadhatja meg
...mert szívünkben lakik Szentlelke
...sötétségünkben, vigasztalanságunk mélyén is
...még akkor is, ha nem érezzük
...így nem vagyunk magányosak földi életünkben
...így nem kell félnünk semmi bajtól
...így nem járjuk egyedül életünk útját
...így bizalmunkat Belé vethetjük
...akkor ki lehet ellenünk?
(2004)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 21. Hétfő

 

Én 2,8–14 vagy Szof 3,14–18a Zs 32 Lk 1,39–45

Szerelmesem hangját hallom: jön már ugrálva a hegyeken.

Mária története a Szentírásban úgy kezdődik, hogy Isten 
megszólítja:
mert megszólítható,
nem egy bezárt világban él,
nem vágyainak foglya,
alapvetően nyitott, még a váratlannal szemben is.

Ez az ő titka: nyitott és megszólítható – az Isten számára 
is. Ez nem magától értetődő és egyszerű. Mert Isten nem 
hangosan és erőszakosan szól. Ő gyakran beszél másként, vagy 
mond mást, mint azt elvárnánk. Azonban azt is mondja: ne félj!
(2004)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 22. Kedd

 

1Sám 1,24–28; 1Sám 2,1.4–8; Lk 1,46–56

Az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle.

Mind porba vész, amit alkotsz, csak a szeretet cselekedetei 
maradnak meg.
Csak akkor leszel képes szeretni, ha hagyod az Úr Jézusnak, 
hogy megszülessen a te szívedben is, eltöltsön kegyelmével.
Akkor majd oda tudod életed adni azokért, akiket szeretsz és 
Jézus rajtad keresztül fog világítani, te leszel az Ő 
szeretetének csillaga!
A gonoszságot, a sötétséget majd Jézus fénye oszlatja el 
életedből és boldogság tölt el téged és szeretteidet.
Gondolkodj el, te hogyan tehetnéd szebbé a környezetedben 
élők napjait az év végéig!
Meglátod, ha hiszed, Isten segíteni fog megvalósítani szíved 
vágyát!
(2007)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 23. Szerda

 

Mal 3,1–4.23-24; Zs 24; Lk 1,57–66

Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat.

Mindjárt itt a karácsony. Jön a Jézuska és hoz valamit a jó 
gyerekeknek. 
A szokásos sürgés-forgáson (kész van-e az ünnepi vacsora, 
feldíszítettük-e a fát, becsomagoltuk-e az ajándékokat?) 
túllépve hamarosan észrevehetjük az ablakunkon bevilágító 
betlehemi csillagot és ha jól figyelünk, meghallhatjuk az 
angyalok öröménekét is. Nyitva van-e a szívünk erre?
Keresztelő János rokonai azt kérdezték egymástól, amikor 
megérezték Isten jelenlétét a fiúban: "Mi lesz ebből a 
gyermekből?" 
Most azt kérdezem magamtól: Mi lesz belőlem? Felkészültem az 
advent során, hogy a holnap megszülető Jézussal találkozzak? 
Méltó vagyok rá, hogy megálljak az Ő színe előtt? 
Remélem, igen. S ha így van, kitárom szívem kapuját, "hadd 
vonuljon be a dicsőség királya!" (Zsoltár) Jöjj, kis Jézus – 
szüless meg bennem is!
(2006)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 24. Csütörtök

 

2Sám 7,1–5.8b–11.16; Zs 88; Lk 1,67–79

A te házad és királyságod örökre megmarad.

Zakariás adventjébe lépek. A néma várakozás örömével 
készülök befogadni az Isteni Gyermeket. Érkezik, mint vendég, 
aki után vágyunk, hogy majd a csendből feltörjön szívünkben az 
öröm éneke: "Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és 
megváltotta az ő népét!" Az ajkak csendje megtörik, a 
várakozás beteljesül. A csillag, mint Jel és Fény lassan 
átjárja a világot.
Közel van, hogy "meglátogasson és megváltson!" Ő mindig a 
jelenben érkezik és lép be az életembe, lelkem egyszerű 
hajlékába. Nincs szüksége dekorációra, csupán a lelkem 
jászlában szeretne helyet kapni. Ott, ahol csak mi ketten 
vagyunk. Ő és én. 
(2005)

 

<<Vissza a lap tetejére


December 25. Péntek

KARÁCSONY: JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE


Iz 52,7–10; Zs 97; Zsid 1,1–6; Jn 1,1–18

Látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását.

"Kezdetben volt az Ige… Benne élet volt, és az élet volt az 
emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a 
sötétség nem fogta föl." A karácsony örömhíre déli napként 
világítja meg életünket, újítja meg lelkünkben a béke 
ígéretébe vetett hitet és ismét csak arra szólít bennünket, 
hogy dicsőséget zengjünk Istennek.
Jézus megtanított bennünket a szeretet főparancsára, arra, 
hogy ne saját érdekeinkkel törődjünk, arra, hogy felfedezzük 
Isten arcát a kitaszított és magára hagyott emberben. Mi a 
béke reményét ünnepeljük, annak ellenére, hogy a világban 
folytatódnak a konfliktusok, a félelem, a gyanakvás, 
gyűlölködés és háborúskodás. A világban pusztító erőszak és a 
megosztottság ellenére a karácsony örömhíre arra emlékeztet 
bennünket, hogy mi a megbékélés apostolai vagyunk. "Benne élet 
volt és az élet az emberek világossága". 
(2005)

 

 

<<Vissza a lap tetejére


December 26. Szombat

SZENT ISTVÁN VÉRTANÚ (ünnep)


ApCsel 6,8–10; 7,54–59; Zs 30; Mt 10,17–22

Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.

Vértanúnak lenni dicsőség. Azonban ezt a dicsőséges halált 
csak az képes felvállalni, aki hétköznapi életében is Jézus 
tanúja. Szent István szeretetszolgálattal, a szegények és 
elnyomottak megsegítésével készült fel a vértanúságra. 
Életében eszköze volt Isten gondoskodó szeretetének. Halálában 
pedig bátor hitvalló, hirdetője Isten Igéjének.
István diakónus példáján elgondolkodva tegyük fel magunknak 
a kérdést: Vajon észreveszem a körülöttem élő szegényeket? 
Megsegítem az anyagi javakban szűkölködőket és a túlhajszolt 
életben összeroppantakat? Kézzel foghatóvá teszem Isten 
szeretetét? Bátran megvallom minden körülmények között, hogy 
ki életem ura?
Vértanúvá válni nem egy pillanat műve, hanem tudatos 
megvallása és követése az Úrnak, Jézus Krisztusnak.
(2005)

 

<<Vissza a lap tetejére